Beståndsbilder

Bestånden domineras av tallskog, men i Hällberget (3) finns även gran och björk.

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4