Skogsgödslingsförsök

Skogsgödslingsförsök med Bionäring som gödsel för skogsträd har anlagts på mera än 25 platser i norra Sverige, samt på några platser i Finland. I sju av dessa skogsgödslingsförsök undersöks de långsiktiga tillväxt- och miljöeffekterna (se tabell nedan).

Resultat från gödsling vid skogsplantation och gödsling av skogsbestånd beskrivs här.

Kenneth

Skogsgödslingsförsök i Norrbotten och hela Sverige