Aktiviteter

Nytt rötningsförsök

Nytt rötningsförsök inleddes 4:de juni, med en blandning av fiskrens, kogödsel och gräs. Försöket beräknas kunna avslutas i början av juli. Rötreaktorerna och apparaturen som mäter biometanpotentialen (BMP) vid försöket.  


juni 25, 2018 0

Nytt försök med fosforpiloten

Ett nytt försök med fosforpiloten inleddes den 22 maj och pågår ca en vecka


maj 24, 2018 0

Bondebåten 23.3.2018

                                                                                  .                 För mera information om Bondebåten


februari 13, 2018 0

Styrgruppsmöte i Vasa 13.12.2017

Vid styrgruppsmötet informerades bl.a. om de växthusförsök med biogödsel som växtnäring i jordbruk som påbörjas i mitten på februari 2018. Även ytterligare växthusförsök med biogödsling som växtnäring i skogsbruk görs i mitten på februari 2018. I fosforpiloten har man ännu inte fått fram den sortens struvit man strävar efter. Forskningen fortsätter och försök med riktigt rejektvatten…
Läs mer


december 11, 2017 0

Presentationer av delresultat 2016-2017

Presentationer (pdf) av resultat från biogödsling i jordbruket -fältförsök och växthusförsök, biogödsling av skogsträd -skogsplantproduktion och skogsbestånd samt från rötningsförsök. Jordbruk Skogsbruk NP balans och rötning ”Tillvaratagande av näring och bioenergi i jordbruk – Framtida metoder med biogas och alger” Bondeföretagaren 2/2017: s13, november 2017. Österbottens svenska lantbrukssällskap r.f.


oktober 25, 2017 0

Flytande eller fast biogödsel?

Resultat från ett försök med ej avvattnad biogödsel från Skellefteå och gödselmedlet Minorga, som är ett granulerat biogödsel från avloppsrötning med tillsatt urea och kalium Flytande eller fast biogödsel


september 5, 2017 0

NP-BALANS

Det EU finansierade projektet NP-BALANS är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Institutionen för norrländska jordbruksvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Projekttiden är 15.1.2016-31.12.2018. Mera information återfinns under rubrikerna Skogsbruk, Jordbruk, Rötning samt Fosforåtervinning. Kontaktinformation finns under rubriken Om projektet


augusti 15, 2017 0