Skördar i fältförsök

Experiment i fält görs genom gödslingsförsök på rutor som är 3*10 m på mo/mjäla-jord på
Röbäcksdalens forskningsstation i Umeå. Grödorna är korn med vallinsådd och vall.

Tillväxteffekten av gödselmedlen har varit större för de flytande biogödselmedlen än för de torkade
och granulerade oavsett tillsats med urea. Detta gäller både fältförsök och växthusförsök.
I fältförsöken gav flytande biogödsel högre skördar av korn än mineralkväve (fig.1), medan i växthusförsöket
var tillväxteffekten av kvävet i flytande biogödsel lägre än för mineralkväve.

 


Figur 1. Skörd av helsäd av korn efter gödsling med flytande biogödsel (2016 från Skellefteå och 2017 från Norrmejerier),
Minorga 10-1-5 ureabehandlade granuler eller mineralgödsel NPK 21-3-10. Medel av 4-16 upprepningar

I vallen gynnades gräset av både flytande biogödsel från Norrmejerier och mineralgödselkväve.
Klövern missgynnades dock i samma grad så att alla gödselbehandlingar hade samma skörd
som dock var högre än skörden från de ogödslade ytorna (fig.2).


Figur 2. Skörd av vall. Till förstaskörden gödslades med Axan N-27. Till andraskörden med flytande biogödsel (från Norrmejerier),
Minorga 10-1-5 ureabehandlade granuler eller mineralgödsel NPK 21-3-10. Medel av 4-16 upprepningar. Blåa staplar är klöver och orangea är gräs.

 

Evelina tar TS-prov
Evelina tar TS-prov