Författare: admin

Slutrapport

  Slutrapport: https://pub.epsilon.slu.se/16379/1/%C3%B6ling-w%C3%A4rn%C3%A5_v_191011.pdf Bilaga: https://pub.epsilon.slu.se/16379/2/%C3%B6ling-w%C3%A4rn%C3%A5_v_bilaga_191011.pdf      


juni 17, 2019 0

Jämställdhet 12.3.2019

På vilket sätt kan man lyfta fram jämställdhet i projektverksamhet, och varför är det viktigt? De här frågorna funderade projektanställda inom Botnia Atlanticaprogrammet på under ett seminarium i Vasa i mars.


mars 23, 2019 0

Presentation av slutresultat på Bondebåten 29.3.2019

På Bondebåten presenterade Nina Åkerback och Viveka Öling-Wärnå slutresultat med temat ”Optimerad utvinning av biogas och biogödsel ur regionens restprodukter”. Vi fick också höra tre andra presentationer på samma tema: Sten Engblom, Novia, höll ett föredrag om ”Återvinning av fosfor ur rötrest”, Cecilia Palmborg från SLU föreläste om ”Flytande rötrest – ett effektivt gödselmedel till spannmål” och Kenneth…
Läs mer


februari 22, 2019 0

Slutseminarium 21.2.2019 vid Norrmejerier i Umeå

Ytterligare presentationer av slutresultatet hålls på Bondebåten 29.3.2019.  


januari 28, 2019 0

Nyhetsbrev hösten 2018

Nyhetsbrev september (pdf) Nyhetsbrev oktober (pdf) 


oktober 24, 2018 0

Återvinning av fosfor från rötrest

Försök med rötrest från Jeppo Biogas pågår. Den 19 september 2018 inleddes ett försök med rejektvatten från rötrest av bioavfall så som olika stallgödsel, slam från foder- och livsmedelsindustrin, grönmassor samt övrigt bioavfall. Målet med försöket är att återvinna fosfor från rötresten i form av struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Rötresten pumpas in i pilotanläggningen och för att…
Läs mer


oktober 3, 2018 0

Två nya rötningsförsök

Två nya rötningsförsök inleddes vecka 35. Det ena med en blandning av hönsgödsel, tomatblast och fiskrens av lax. I det andra försöket rötas klöverrik vall, äggskal och laxrens.


september 6, 2018 0

Rejektvatten för fosfor-pilotförsök

Den 26 juni 2018 inleddes försök med rejektvatten från rötrest av bioavfall (Ab Stormossen Oy). Målet med försöket är att återvinna fosfor från rejektvattnet i form av struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Rejektvattnet pumpas in pilotanläggningen och för att åstadkomma en struvitutfällning tillsätts magnesium och pH-värdet justeras. Under ca två veckor kommer försöket att pågå.  


juni 26, 2018 0