Slutrapport

Slutrapport

juni 17, 2019 Aktivitet 0

Projekt NP-balans slutrapport kommer att publiceras här under hösten 2019.
Den blir nedladdningsbar i sin helhet.

Arbetet med den omfattande och kunskapsfyllda rapporten är i full gång.