Rejektvatten för fosfor-pilotförsök

Rejektvatten för fosfor-pilotförsök

juni 26, 2018 Aktivitet 0

Den 26 juni 2018 inleddes försök med rejektvatten från rötrest av bioavfall (Ab Stormossen Oy). Målet med försöket är att återvinna fosfor från rejektvattnet i form av struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Rejektvattnet pumpas in pilotanläggningen och för att åstadkomma en struvitutfällning tillsätts magnesium och pH-värdet justeras. Under ca två veckor kommer försöket att pågå.