Återvinning av fosfor från rötrest

Återvinning av fosfor från rötrest

oktober 3, 2018 Aktivitet 0

Försök med rötrest från Jeppo Biogas pågår. Den 19 september 2018 inleddes ett försök med rejektvatten från rötrest av bioavfall så som olika stallgödsel, slam från foder- och livsmedelsindustrin, grönmassor samt övrigt bioavfall. Målet med försöket är att återvinna fosfor från rötresten i form av struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Rötresten pumpas in i pilotanläggningen och för att åstadkomma en struvitutfällning tillsätts magnesium och pH-värdet justeras. Försöket har pågått under de senaste två veckorna.