Slutrapport

Projekt NP-balans slutrapport kommer att publiceras här under hösten 2019. Den blir nedladdningsbar i sin helhet. Arbetet med den omfattande och kunskapsfyllda rapporten är i full gång.


juni 17, 2019 0