Jämställdhet 12.3.2019

På vilket sätt kan man lyfta fram jämställdhet i projektverksamhet, och varför är det viktigt? De här frågorna funderade projektanställda inom Botnia Atlanticaprogrammet på under ett seminarium i Vasa i mars.


mars 23, 2019 0