Presentation av slutresultat på Bondebåten 29.3.2019

På Bondebåten presenterade Nina Åkerback och Viveka Öling-Wärnå slutresultat med temat ”Optimerad utvinning av biogas och biogödsel ur regionens restprodukter”. Vi fick också höra tre andra presentationer på samma tema: Sten Engblom, Novia, höll ett föredrag om ”Återvinning av fosfor ur rötrest”, Cecilia Palmborg från SLU föreläste om ”Flytande rötrest – ett effektivt gödselmedel till spannmål” och Kenneth…
Läs mer


februari 22, 2019 0