Månad: oktober 2018

Nyhetsbrev hösten 2018

Nyhetsbrev september (pdf) Nyhetsbrev oktober (pdf) 


oktober 24, 2018 0

Återvinning av fosfor från rötrest

Försök med rötrest från Jeppo Biogas pågår. Den 19 september 2018 inleddes ett försök med rejektvatten från rötrest av bioavfall så som olika stallgödsel, slam från foder- och livsmedelsindustrin, grönmassor samt övrigt bioavfall. Målet med försöket är att återvinna fosfor från rötresten i form av struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Rötresten pumpas in i pilotanläggningen och för att…
Läs mer


oktober 3, 2018 0