Två nya rötningsförsök

Två nya rötningsförsök inleddes vecka 35. Det ena med en blandning av hönsgödsel, tomatblast och fiskrens av lax. I det andra försöket rötas klöverrik vall, äggskal och laxrens.


september 6, 2018 0