Månad: juni 2018

Rejektvatten för fosfor-pilotförsök

Den 26 juni 2018 inleddes försök med rejektvatten från rötrest av bioavfall (Ab Stormossen Oy). Målet med försöket är att återvinna fosfor från rejektvattnet i form av struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Rejektvattnet pumpas in pilotanläggningen och för att åstadkomma en struvitutfällning tillsätts magnesium och pH-värdet justeras. Under ca två veckor kommer försöket att pågå.  


juni 26, 2018 0

Nytt rötningsförsök

Nytt rötningsförsök inleddes 4:de juni, med en blandning av fiskrens, kogödsel och gräs. Försöket beräknas kunna avslutas i början av juli. Rötreaktorerna och apparaturen som mäter biometanpotentialen (BMP) vid försöket.  


juni 25, 2018 0