Presentationer av delresultat 2016-2017

Presentationer (pdf) av resultat från biogödsling i jordbruket -fältförsök och växthusförsök, biogödsling av skogsträd -skogsplantproduktion och skogsbestånd samt från rötningsförsök. Jordbruk Skogsbruk NP balans och rötning ”Tillvaratagande av näring och bioenergi i jordbruk – Framtida metoder med biogas och alger” Bondeföretagaren 2/2017: s13, november 2017. Österbottens svenska lantbrukssällskap r.f.


oktober 25, 2017 0