Flytande eller fast biogödsel?

Resultat från ett försök med ej avvattnad biogödsel från Skellefteå och gödselmedlet Minorga, som är ett granulerat biogödsel från avloppsrötning med tillsatt urea och kalium Flytande eller fast biogödsel


september 5, 2017 0