NP-BALANS

Det EU finansierade projektet NP-BALANS är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Institutionen för norrländska jordbruksvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Projekttiden är 15.1.2016-31.12.2018. Mera information återfinns under rubrikerna Skogsbruk, Jordbruk, Rötning samt Fosforåtervinning. Kontaktinformation finns under rubriken Om projektet


augusti 15, 2017 0